3.2.1 Enheten Campus Gotland

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för gemensam service och administration

Avdelningen för Gemensam service och administration vid Campus Gotland är stödverksamhet till Campus Gotland och förvaltningen på Uppsala universitet.

Servicecenter erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetarbetare vid Uppsala universitet. Hjälper dig bland annat med engångskoder och campuskort.

E-post: reception-cg@uu.se

Telefon: 018-471 8200, 0498-10 8200

Studentservice svarar på frågor kring studier och skriver ut studieintyg.

E-post: studentservice-cg@uu.se

Mötesservice hjälper anställda, studenter och besökare att boka lokaler på campus Gotland.

E-post: lokalbokning-cg@uu.se

Telefon: 018-471 8200, 0498-10 8200

Fastighetsservice är hyresgästens länk mellan fastighetsägaren och externa leverantörer avseende fastighetsrelaterade servicefrågor och ser till att du som medarbetare får din post i tid och ser till att felanmälningar åtgärdas.

E-post: vaktis-cg@uu.se

Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin