3.18.5 Stab

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för universitetsgemensam IT

Staben utformar och tillhandahåller besluts-, kommunikations- och leveransstöd för universitetsgemensam IT samt bistår i beredningen av olika ärenden. Vidare samordnar enheten Avdelningen för universitetsgemensam IT:s verksamhet med övriga avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Staben förvaltar kompetensförsörjningsprocessen, koordinerar verksamhetsplaneringsprocessen samt ansvarar för uppföljning och återkoppling mot avdelningens mål.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Bitr. avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin