Enheten för globalt samarbete

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för internationalisering

På enheten för globalt samarbete jobbar vi för att:

Skapa internationella möjligheter: Vi administrerar och tillhandahåller en mängd olika internationella möjligheter för studenter, lärare, forskare och teknisk-administrativ personal vid universitetet, både fysiskt och virtuellt.

Stödja projekt och finansiering: Vi söker och administrerar extern finansiering, inklusive stipendier och projekt, för att främja internationalisering. Vi ger också stöd till forskare och lärare som vill söka extern finansiering.

Driva internationella projekt och nätverk: Vi driver och samordnar internationella projekt och nätverk inom utbildning, forskning och samverkan. Dessa möjliggör för forskare, lärare och studenter att öka sitt internationella engagemang.

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uu.se/en/about-uu/international/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin