3.19.1 Enheten för stöd för avgiftsstudier

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för internationalisering

Enheten för stöd för avgiftsstudier arbetar tätt med andra delar av förvaltningen och med kärnverksamheten för att rekrytera och ge stöd till internationella programstudenter som ska studera vid universitetet.

Vi ger verksamhetsstöd och kvalificerad rådgivning i internationella frågor till institutioner och fakulteter, andra delar av verksamhetsstödet och universitetsledning.

Enheten ansvarar för de delar av studentresan som är gemensamma för alla sökande. Vi arbetar med strategisk kommunikation, migrationsrättsliga frågor, stipendier, avgifter, antagningsfrågor och utvärdering, och det gör vi med hög interkulturell kompetens och en serviceinriktad approach.

För frågor om internationell studentrekrytering och stöd till befintliga internationella programstudenter: masterprogrammes@uu.se

För frågor om uppehållstillstånd för studier: studypermits@uu.se

För frågor om studieavgifter: feemaster@uu.se

För frågor om stipendier för studieavgifter: tuitiongrants@uu.se

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uu.se/admissions

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin