33.3.5 Myfab Uppsala (MSL)

Del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Eva Thulin 018-471 7024

Fax:
018-471 32 70
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://materialvetenskap.uu.se/myfab-uppsala/
Avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin