33.3.1 Administration och service

Del av Institutionen för materialvetenskap

Studierektor grund- och avancerad nivå:

Martin Sjödin, 018-471 7330

martin.sjodin@angstrom.uu.se

Studieadministratör grund- och avancerad nivå:

Christina Ihredahl, 018-471 3016

student-matvet@angstrom.uu.se

Studieadministratör forskarnivå:

Maria Skoglund, 018-471 3007

doktorand-matvet@angstrom.uu.se

HR - Inst f materialvetenskap:

Hanna Oskarsson

Ingrid Ringård

Maria Skoglund

Stina Wejéus

hr-matvet@angstrom.uu.se

Fax:
018-471 32 70
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://www.materialvetenskap.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin