33.2.1 Nätverksbaserade inbyggda system

Del av Institutionen för elektroteknik

Ekonom: Maria Brandt

Avdelningsföreståndare: Thiemo Voigt

Forskarutbildningsansvarig professor: Thiemo Voigt

Besöksadress:
Ångström, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://elektroteknik.uu.se/
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin