33.4.2 Byggteknik och byggd miljö

Del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala
Webbsida:
https://www.cie.uu.se/bygg/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin