36.1.7 Paleobiologi

Del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare, programansvarig professor:

Graham Budd, graham.budd@pal.uu.se, 018-471 2762

Studierektor:

Hannes Mattsson, hannes.mattsson@geo.uu.se, 018-471 3351

Forskarutbildningsansvarig historisk geologi och paleontologi:

Jorijntje Henderiks, jorijntje.henderiks@geo.uu.se, 018-471 2316

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/paleobiologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin