36.1.2 CEMUS

Del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare:

Mikael Höök

mikael.hook@geo.uu.se

Studierektor:

Sara Andersson

sara.andersson@cemus.uu.se

Ekonomiadministration:

ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Webbsida:
https://www.cemus.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin