36.1.8 Vindenergi

Del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare:

Stefan Ivanell, stefan.ivanell@geo.uu.se, 018-471 8360

Studierektor:

Ola Eriksson, ola.eriksson@geo.uu.se, 018-471 8361

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Telefon:
018-471 84 54
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/vindenergi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin