36.1.6 Naturresurser och Hållbar utveckling

Del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare, programansvarig professor:

Valentin Troll, valentin.troll@geo.uu.se, 018-471 2570

Studierektor:

Brian Danley, brian.danley@geo.uu.se, 018-471 8452

Forskarutbildningsansvarig:

Valentin Troll, valentin.troll@geo.uu.se, 018-471 2570

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Leveransadress (större gods): Fångvallsgatan 8, 752 36 UPPSALA

Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/naturresurser-och-hallbar-utveckling

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin