36.1.3 Geofysik

Del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare, programansvarig professor:

Ólafur Gudmundsson olafur.gudmundsson@geo.uu.se, 018- 471 2788

Studierektor:

Thomas Kalscheuer, thomas.kalscheuer@geo.uu.se, 018-471 3819

Forskarutbildningsansvarig fasta jordens fysik:

Alireza Malehmir, alireza.malehmir@geo.uu.se, 018- 471 2335

Forskarutbildningsansvarig seismologi:

Alireza Malehmir, alireza.malehmir@geo.uu.se, 018- 471 2335

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Fax:
018-50 11 10
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/geofysik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin