36.1.5 Mineralogi, petrologi och tektonik

Del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare, programansvarig professor:

Peter Lazor, peter.lazor@geo.uu.se, 018- 471 2556

Studierektor:

Hannes Mattsson, hannes.mattsson@geo.uu.se, 018 471 3351

Forskarutbildningsansvarig mineralogi, petrologi och tektonik:

Peter Lazor, peter.lazor@geo.uu.se, 018- 471 2556

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/mineralogi-petrologi-och-tektonik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin