21.1.9 Klinisk geriatrik

Del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Fax:
018-611 79 76
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA
Webbsida:
http://www.pubcare.uu.se
IT-ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin