21.1.8 Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Forskargruppsledare: Niklas Juth

Tel:018-471 6571 niklas.juth@crb.uu.se

Föreståndare: Stefan Eriksson

Tel: 018-471 6198, stefan.eriksson@crb.uu.se

Koordinator: Josepine Fernow

Tel: 018 4716222, josepine.fernow@crb.uu.se

Telefon:
018-471 62 22
E-post:
crb@crb.uu.se
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA
Webbsida:
http://www.crb.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin