21.2.5 Forskningsprogram: Neuroonkologi och neurodegeneration

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi/forskning/neuroonkologi-och-neurodegeneration

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin