Forskargrupp Bo Stenerlöw

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi; Forskningsprogram: Cancerprecisionsmedicin

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA
Webbsida:
https://www.igp.uu.se/forskning/cancerprecisionsmedicin/bo-stenerlow/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin