Klinisk patologi

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi; Kliniska verksamheter

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
75185 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
75185 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin