Skandionkliniken

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi; Kliniska verksamheter

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
IGP / BMC
Box 815
751 08 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin