Forskargrupp Henrik Lindman

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi; Forskningsprogram: Cancerimmunterapi

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100/101, plan 1
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100/101
751 85 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin