21.2.4 Forskningsprogram: Molekylära verktyg och funktionsgenomik

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
IGP / BMC
Box 815
751 08 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi/forskning/molekylara-verktyg-och-funktionsgenomik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin