Forskargrupp Anna Dimberg

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi; Forskningsprogram: Vaskulärbiologi

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA
Webbsida:
https://igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/anna-dimberg/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin