Administration

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Telefon:
018-471 45 80
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Administrativ chef:
Studierektor:
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin