21.7.28 Klinisk farmakogenomik och osteoporos

Del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala
Webbsida:
http://www.medsci.uu.se/forskning/klinisk-farmakogenomik-och-osteoporos/
Forskningsledare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin