21.7.29 Klinisk fysiologi

Del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesföreträdare: Andrei Malinovschi, 611 4291

Fax:
018-611 41 53
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Webbsida:
http://www.medsci.uu.se/forskning/klinisk-fysiologi/
Forskningsledare:
IT-ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin