21.7.32 Lung- allergi- och sömnforskning

Del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesföreträdare: Christer Janson, 6114115

Telefon:
018-611 02 29
Fax:
018-611 02 28
E-post:
lungmed@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA
Webbsida:
http://www.medsci.uu.se/forskning/lung--allergi-och-s-mnforskning/
Forskningsledare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin