31.1.4 Datorteknik

Del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Mohamed Faouzi Atig, ankn 3159

Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.it.uu.se/
Studierektor:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin