31.1.6.2 Människa-Maskininteraktion

Del av Institutionen för informationsteknologi; Vi3

Bitr. avdelningsföreståndare: Jessica Lindblom

Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/informationsteknologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin