31.1.2 Beräkningsvetenskap

Del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Emanuel Rubensson

Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.it.uu.se/
Prefekt:
Studierektor:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin