35.2.5 Strukturbiologi

Del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ämnesföreträdare/programansvarig: Stefan Knight, 018-471 4554

Telefon:
018-471 45 65
Fax:
018-53 03 96
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
75124 Uppsala
Webbsida:
https://www.icm.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin