Peetra Magnusson

Kort presentation

Docent Peetra Magnussons forskning är inriktad på immuntrombos specifikt i cerebrala kärlmissbildningar sk. kavernom som liknar en vaskulär tumör, med fokus på prekliniska analyser och farmaceutiska behandlingsstrategier. Vidare är hennes forskning också inriktad på ischemi och kärlskydd vid transplantation. Hon har uppdraget som föreståndare för Rudbecklaboratoriet.

Peetra Magnusson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin