Jon Viklund

Universitetslektor i retorik vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 29 25, 070-425 01 28
E-post:
Jon.Viklund@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Prefekt vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som lektor i retorik och är docent i litteraturvetenskap. För närvarande har jag uppdrag som prefekt för Litteraturvetenskapliga institutionen. Jag deltar som forskare och forskningsledare i projektet Norden og verden som syftar till att stärka retorikkunskaper i gymnasiet, att arrangera talfestivaler i Sverige och Norden, liksom till att bygga upp en databas med svenska tal.

Biografi

Presentation

Jag är docent med inriktning mot litteraturvetenskap, och sedan 2016 lektor i retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Jag disputerade 2004 med en avhandling om C.J.L. Almqvist och hart sedan dess arbetat med såväl litteraturvetenskaplig som retorisk forskning.

Forskningsintressen

Politisk retorik, retorikens historia, romantikens litteratur, editionsfilologi, genetisk kritik, Gunnar Ekelöf, August Strindberg, C.J.L. Almqvist

Pågående forskning

  • Ritualer i politisk retorik (artikel)
  • Populistisk stil i svensk politisk retorik (artikel)
  • Retorikprojektet Norden og verden
  • En svensk och skandinavisk talkorpus

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Jon Viklund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin