Göran Lindström

Universitetslektor i industriell teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Industriell teknik

Telefon:
018-471 77 30
Mobiltelefon:
070-910 25 74
E-post:
goran.lindstrom@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin