Karin Brocki

Akademiska meriter:
BSc, FD, doc.

Forskning

Min forskning handlar om utveckling av exekutiva funktioner- dvs. de funktioner som är nödvändiga för själv-reglering av våra tankar, känslor och handlingar. Jag studerar strukturen av EF i typisk utveckling samt i relation till ADHD symtom i tvärsnittsstudier så väl som i longitudinella studier. Aktuella forskningsfrågor berör huruvida 1) tidiga brister i EF kan ses som en riskfaktor för senare ADHD problem 2) komplexa EFs (tex arbetsminne) utvecklingsmässigt bygger på enkla EFs (inhibition), 3) olika aspekter av föräldraskap och barns anknytning kan tänkas vara av betydelse för utvecklingen av individuella skillnader i EF och senare beteendeproblem.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Karin Brocki

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin