Johan Ledin

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi

Mobiltelefon:
070-213 23 29
E-post:
johan.ledin@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala
Akademiska meriter:
FD, Docent

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin