Katrin Lundstedt-Enkel

Docent Docent vid Institutionen för organismbiologi; Fysiologi och miljötoxikologi

Mobiltelefon:
070-678 43 12
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Övrigt

Katrin Lundstedt-Enkel

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin