AnnaKarin Kriström

Utbildningssamordnare vid Institutionen för speldesign

Telefon:
018-471 82 55
Mobiltelefon:
073-461 81 74, 0498-10 82 55
E-post:
annakarin.kristrom@speldesign.uu.se
Besöksadress:
Strandgatan 1b (Residenset)
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Numera arbetar jag som Utbildningssamordnare vid Institutionen för speldesign på Campus Gotland i Visby.

Biografi

Arbetsuppgifter vid Institutionen för speldesign.

Kursadministration

Administrativ service till studenter och lärare, så som:

  • Kursregistrering
  • Reservantagning
  • Diarieföring av studentärenden, exempelvis studieuppehåll, avbrott på program, individuella studieplaner
  • Uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

Forskning

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Kapitel

AnnaKarin Kriström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin