Jenny Stern

Kort presentation

Leg. sjuksköterska som forskar om hälsa och levnadsvanor i samband med graviditet.

Biografi

Jag är leg. sjuksköterska (2010) och disputerade (2015) i PrePreg-projektet i forskargruppen för Vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Jag har sedan tidigare en teol. kand. (2009), och en ettårig master i folkhälsa (2011). Som sjuksköterska har jag arbetat kliniskt inom geriatrisk vård.

Idag hör jag till Inst. för kvinnor och barns hälsa där jag har forskning och undervisar på timbasis. Övrig tid jobbar jag på Sophiahemmet Högskola där jag huvudsakligen undervisar på sjuksköterskeprogrammet.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Jenny Stern

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin