Alva Pellas

Projektadministratör vid Institutionen för nordiska språk; Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Telefon:
018-471 29 23
E-post:
alva.pellas@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Tillgänglig:
Svenska 3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin