Helena Svaleryd

Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Helena är intresserad av forskning inom arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och hälsa. Pågående projekt studerar faktorer som påverkar barns välbefinnande, effekterna av skolstängningar under Covid-19-pandemin och effekterna av marknadsreformer på lärare. Hon är knuten till Uppsala Center for Labour Studies (UCLS) och Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS).

Nyckelord

  • family economics
  • health economics
  • labor economics
  • public economics

Biografi

Min forskning spänner över många områden och är huvudsakligen empirisk till sin natur. Fokus i mitt nuvarande arbete ligger på faktorer som påverkar barns välbefinnande, särskilt effekten av familjepolitik och offentlig politik. Jag arbetar för närvarande med projekt som undersöker effekten av skolstängningar på elevernas psykiska hälsa och effekterna av marknadsorienterade reformer i utbildningssystemet på lärare.

Jag är också intresserad av hur styrning och ansvarstagande i företag och valda församlingar påverkar beslut i organisationen. I tidigare studier har jag analyserat effekten av ägarskapsförändringar och struktur på löner och anställningsbeslut i företag. Med hjälp av data från svenska kommuner har jag studerat effekten av politisk konkurrens och kvinnlig representation på utgiftsbeslut.

Pågående projekt: Lärares arbetsförhållanden och psykisk hälsa; Effekter av skolstängningar under coronapandemin.

Forskning

Please visit my personal website to learn more about my ongoing research.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Rapporter

Helena Svaleryd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin