Niklas Hörberg

Kort presentation

Vid sidan om arbetet som specialistläkare på Psykiatrimottagningen för unga vuxna doktorerar jag. Min forskning handlar om funktion - hur en persons funktionsnivå mäts och hur den påverkas av andra faktorer såsom samsjuklighet, tidigare trauma och personlighet.

Biografi

Läkarexamen sedan 2009. Arbetar sedan 2017 som specialistläkare i vuxenpsykiatrin på Psykiatrimottagningen för unga vuxna, och arbetar även med utbildning av ST-läkare.

Pågående doktorandstudier.

Forskning

Min forskning är inriktad på funktion - dels om instrument för att mäta funktionsnivå, dels om vilka faktorer som påverkar funktionen, och hur de kan samspela.

Inom ramen för mitt doktorandarbete har jag skrivit artiklar med nedanstående teman:

- Validering av de svenska versionerna av funktionsskattningsskalan Sheehan Disability Scale samt traumaskattningsskalan Early Trauma Inventory.

- Hur påverkar barndomstrauma och aktuella psykiatriska diagnoser funktionsnivån hos unga vuxna patienter, och hur samspelar de.

- Vilka faktorer, exempelvis personlighet, anknytning, samsjuklighet och barndomstrauma, predicerar funktionsnivån hos unga vuxna patienter.

Niklas Hörberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin