Mariia Pavliuk

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

Telefon:
018-471 36 52
E-post:
mariia.pavliuk@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin