Susanne Gauffin

Kort presentation

Ekonom vid Filososfiska institutionen.

Arbetar deltid. Vanligen ledig onsdagar.

Susanne Gauffin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin