Matilda Dahl

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

Telefon:
0498-10 83 96
E-post:
matilda.dahl@fek.uu.se
Besöksadress:
Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Campus Gotland Uppsala universitet
62167 Visby
Akademiska meriter:
FD, docent
Matilda Dahl

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin