Emilia Thorup

Kort presentation

Jag är intresserad av tidig utveckling hos barn som senare får en autismspektrumtillståndsdiagnos, samt hos barn som redan har en sådan diagnos. Jag intresserar mig särskilt för delad uppmärksamhet och tidig föräldra-barninteraktion.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Emilia Thorup

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin