Susanna Barros

Adjungerad universitetsadjunkt vid Konstvetenskapliga institutionen; Kulturvård

Mobiltelefon:
073-983 71 19
E-post:
susanna.barros@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby
Susanna Barros

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin