Andreas Broman

Provkonstruktör vid Institutionen för nordiska språk; Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Telefon:
018-471 68 84
E-post:
andreas.broman@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Tillgänglig:
Svenska 3

Kort presentation

Provkonstruktör för nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i gymnasiets kurs 3. Ordinarie ledamot av institutionsstyrelsen.

Andreas Broman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin