Carl Anderson Kronlid

ORCID:
0000-0002-6770-7874

Kort presentation

Jag är adjunkt på avdelningen industriell teknik där jag undervisar i industriell ekonomi. Min forskning handlar främst om styrning och förändring av industriella nätverk för ökad hållbarhet i olika system, speciellt inom antibiotikautveckling.

Nyckelord

  • control
  • governance
  • industrial marketing
  • industrial networks
  • innovation
  • innovation policy
  • system transition

Forskning

Min forskning fokuserar främst på styrning och förändring av industriella nätverk, speciellt inom antibiotikaindustrin. Jag var tidigare med i projektet DRIVE-AB vars mål var att utveckla nya incitament och affärsmodeller för en hållbar antibiotikaindustri. Du kan läsa mer om projektet på projektets hemsida http://drive-ab.eu/.

Jag är även med i projektet FINEST, som undersöker hur vi kan ställa om den svenska matindustrin till att bli mer hållbar. FINEST kan du också läsa mer om på projektets hemsida https://www.ri.se/sv/finest.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Carl Anderson Kronlid

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin