Thorbjörn Bengt Sakari

Läkare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
thorbjorn.sakari@regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE
Akademiska meriter:
MD,PhD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin